قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس قالب وردپرس
Blog

راز موفقیت در کار

0
راز موفقیت در کار
راز موفقیت در کار

برای راز موفقیت در کار باید با مشكلات و فراز و نشیب های زندگی مبارزه نمود ؛ پس هیچگاه بـر اثـر بروز سختی ها و شكست ها نـاامید نشوید: روند زندگی و کار به بازی فوتبال می ماند كه تا آخرین دقیقه مـمـكـن است سرنوشتش تغییر كند.
در این جا ۲۰ قانون طلایی كـه شـمـا را در طـی مسیر راز موفقیت در کار یاری می رساند، بیان شده است.

۱- حتی رئیس هم باید آستین هایش را برای كار كمی بالا بزند.

زیردستان خـود را وادار بـه انـجـام كـاری نـكنید كه خودتان تاكنون انجامش نداده اید یا رغبتی به انجام دادنش ندارید. اگر رئـیس یا سـردسته گروهی هسـتـیـد باید خودتان سرمشق و الگوی دیگران قرار بگیرید ، آنگاه دیگر کسی در انجام كار با شما بحث نخواهد كرد.

۲- اندکی شـانـس و اقبال، بهتر از كوهی از دانش و خردمندی است.

شما هر قدر هم که زیرك و باهوش باشید لحظاتی در زنـدگـی وجـود دارند كه باید خودتان را آماده رویـارویـی بـا آنـهـا كـنـیـد. حتـی یـك مـرد خـردمند و دانا نیز پاهایش روی یخ لیز می خورد. هیچگاه اهمیت زمان و مكان مناسب انجام كارهایتان را دست كم نگیرید.

راز موفقیت در کار و زندگی
راز موفقیت در کار و زندگی

۳- در ازای هر سخنی كه می گویید، اجـازه دهید دشمنتان (یا رقیبتان) ۱۰ سخن بگوید.

هر قدر كـه شـما بـا سخنان خود اطلاعاتی را برای رقیب یا دشمنتان آشكار و افشا کنید، وی قدرت بیشتری برای ضربه وارد كردن و صدمه زدن به شما در اختـیـار خواهد داشـت. بگذارید رقیبتان سخن بگوید چون داشتن «اطلاعات» قدرت است و آن كه اطـلاعات دارد می تواند ویرانگر باشد.

۴ – پول نقد، پول نقد است حتی اگر از شكم فیل بیرون بیاید.

زمانی كه شما اسكناس در دست دارید هیچ «اما» و «اگر»ی وجود نخواهد داشت : تـنها پول نقد است كه وجود دارد. چك همیشه در معرض بـرگـشـت خـوردن است و كـارت اعتـباری هـم مختص آدم های زودباور؛ اما پول نقد همواره پول نقد است.

۵ – هیچگاه ۱۰۰% هیچ چیز را برای هیچكس برملا نكنید.

اگر خیال دارید میلیونر شوید بهتر است هیچگاه تمام جزئیات برنامه و نقشه خود را به كسی نگویید. همواره چیزی را نزد خودتان نگاه دارید. اگر مجبور به افشای آن شدید تنها ۷۵ تا ۹۰ درصد آن را برملا سازید. همان ۱۰%از شما حفاظت خواهد كرد (و همچنین ضمانت می کند كه آن ایده متعلق به شماست).

۶ -هنگام خشم و عصبانیت، تصمیم نگیرید.

آدم های باهوش و محـتـاط نیک راز موفقیت در کار می دانند كه برای درست اندیشیدن به آرامش ذهن نیاز دارند. هنگامی كه عصبانی هستید، از روی خشم و غضب ، و نـه از روی مـنطق صحبت خواهید كـرد. احـسـاسـات و هیـجـانات خـود را كنترل كنید . این یكی از مهمترین قوانین است. زمانی كه عصبانی هستید تهدیدهایی می كنید كه قادر به عملی كردن آنها نیستید یا تصمیماتی اتخـاذ می كنید كه در آیـنده پشیمانی به بار خواهند آورد.

۷- مرد است و قولش.

هیچگاه نباید زیر قولتان بزنید. همواره سر قول و حـرفـتان بمانید ( البته بهتر كه هیچگاه قولی به كسی ندهید ولی معلوم است كه بعضی ها نـمـی تـوانـنـد جـلوی خودشان را بگیرند). درست زمانـی كه طرف مقابل دیـگر بـه شـما اعـتـماد نـداشـته باشد همان لحظه است كه او را از دست داده اید.

۸- دهانـتـان را بـسـتـه نـگاه داریـد و اگـر مـجبور به گفتن دروغ هستید، ساده و مختصر بگویید!

اگر حـرف و سـخن خـوشـایـند و جـالبـی بـرای گـفتن ندارید بهتر است كه اصلاً هیچ چیز نگویید. حتـی اگـر حـرفـی بـرای گـفـتـن داریـد آن را بـازگـو نـكنید چرا كه سرانجام سبب افشای موضوعی می گردد كه فردی كه از آن مطلع می گـردد، قادر است از آن برای ضربه وارد كردن به شما استفاده كند. اگر دهانتان بـسته باقی بماند، اشتباهات همان جایی خواهند رفت كه دایناسورها رفتند.

۹- بهترین روش برای جاخـالی دادن از تیرهای رقبا آن است كه هیچگاه در تیررس آنان قرار نگیرید.

هرگز خود را در موقعیت های دردسر ساز قرار ندهید. (هیچـگاه با رقیب سرسخت خود در یک محل قرار نگیرید تا او نتواند مستقیماً سر شما را نشانه بگیرد.)

۱۰- حواستان را جمع کنید: گاهی اوقات رقبای شما وقتی می بینند که توان مقابله منصفانه با شما را ندارند ، قوانین بازی را به نفع خود تغییر می دهند یا کلاً آنها را نقض می کنند.

اشخاصی که همواره خواهان پیروزی هستند گاه به جای رعایت قوانین بازی ، از قوانین جانبی و میان بر استفاده می کنند.

رازهای موفقیت در کار
رازهای موفقیت در کار

۱۱ – هرگز خیانت و خائن را به آسانی نبخشید.

برخی عادت دارند از گناه و تقصیر گناهكار به راحتی بگذرند و او را مورد بخشش قـرار دهنـد، كه این عمل باعث ترغیب فرد خاطی به تكرار عمل خویش خواهد شد.

۱۲- هـرگـاه مـردد بـودید كـه آیا بهتر است دشمنتـان از شـمـا هراس داشته باشد یا آنـكـه مـورد احـترامش باشید همیشه گزینه ترس را برگزینید
.

محترم بـودن فـوق الـعـاده عالی است امـا عـنـصر ترس بهتر از آن است. ترس بازدارنده بهتری نسبت به مورد احترام بودن است چون دشـمـن را در مسـیر خـود متوقف می كند.

۱۳- كنار هر مرد موفقی یك زن موفق وجود دارد.

هر مردی برای كسب موفقیت به پایداری و استقامت یك زن بزرگوار نیاز دارد. یك مرد بدون خانواده، یك مرد كامل نخـواهد بود. در مـقـابـل، یـك هـمـسر بـد و نـامـنـاسب شـما را از شكوفایی استعدادها و قابلیت هایتان باز می دارد.

۱۴- هیچ چیز پایدار و همیشگی نیست.

به خاطر بسپارید : از عشق گرفته تا ثروت ، مـوفقیت در تجارت ، زیبارویی و حتی موهای پرپشت سرتان ، هیچ یك پایدار نخواهند ماند.

۱۵- هرگاه به نبرد كسی می رویــد، همیشه ضربه اول را شما بزنید ، و چنان محكم و با قدرت هم بزنید كه به ضربه دیگری نیاز نداشته باشید.

هنگامی كه منازعه و درگیری اجنتاب ناپذیر است ، همیشه اولین ضربه را شما وارد كنید. با ایـن عـمل دشـمـن و حـریف را غافلگیر می كنید و اگر ضربه شما به اندازه كافی محكم و كاری باشد، می توانید دشمنتان را كاملاً کله پا كنید.

۱۶- هـرگـاه خـواسـتید اقدام به انجام كاری كنید، همواره مدت زمان مـحـقـق گشـتن آن را بیشتر، و پاداش و ثـمـره آن را كمتر برآورد كنید.

حـتـی بـهترین طرح ها و نقشه ها ممكن است بی ثمر و نافرجام گردد. اغـلـب اوقـات مـا به مـنـظور دسـتـیابـی بـه خـواسـتـه هایمان ملزم به تلاش و كوشش هستیم و این بدان مفهوم است که همواره باید صبور و شـكیـبا باشیم. دست بالا گرفتن كار و دست كم گرفتن پاداش آن سبب می گردد شما هیچگاه مأیوس و ناامید نشوید.

۱۷- دوستانتان را نزدیك خود نگاه دارید، دشمنانتان را نزدیكتر.

مردم همیشه در درك این گفته دچار سوء تفاهم می شوند، یـعنی می پندارند باید رفاقت صمیمانه ای با دشمنانشان داشته باشند. امـا واقعیت آنست كه شما باید منتـهـای تـلاش خـود را بكنید تا اعمال و حركات دشمنانتان را تحت نظر خویش داشته باشید. مثلاً ترتیبی بدهید که از اقدامات وی آگاهی داشته باشید، افكارش را پیش بینی کنید و از نـقـاط ضعفش كمال استفاده را ببرید.

۱۸- برای «پول درآوردن» باید پول خرج كرد.

اگر پولی را خرج می کنید و بعد هزینه آن پول ، سود بیشـتـری را عایدتان خواهد كرد، پس نگران پول خرج كردن نباشید. اگر ایده ای برای تجارت و كسب و كار دارید ، از بـانك وام بگیرید. بـه كارمندان خود حقوق و دستمزد شایان توجه بدهید، بـرای مـشـاوره با متخصصین و جویا شدن از رهنمودهایشان پول پرداخت كنید. به این ترتیب اگر شـما كـاسـب یـا تـاجـر بـاهـوشـی بـاشـیـد همیشه در اوج خواهید بود.
۱۹- «متمركز بودن» و «پشتكار» دو عنصر حیاتی موفقیت هستند.

اگر شما به خودتان ایمان داشته باشید هیچ چیز نمی تواند سـد راهتان شود. حـتی جملات دلسرد كننده نزدیكترین كسانتان نیز نخواهد توانست شما را از حركت باز دارد.

۲۰- هیچكس شكست ناپذیر نیست.

ثروت نمی تواند ضامن شكست ناپذیری و وفـاداری باشد. كـافی اسـت كمی مغرور و از خود راضی شوید آنگاه خواهید دید كه نزدیكترین دوستانتان نیز از شما روی برمی گردانند.

موفقیت چیست و موفق کیست و راز و رمز و معنی موفقیت شغلی و تحصیلی چیست

0
موفقیت چیست

موفقیت چیست؟موفق کیست؟

موفقیت چیست و موفق کیست

موفقیت چیست موفق کیست

راز موفقیت چیست

رمز موفقیت چیست

موفقیت در چیست

تعریف موفقیت چیست

موفقیت تحصیلی چیست

موفقیت شغلی چیست

معنی موفقیت چیست

کلید موفقیت چیست

عوامل بحرانی موفقیت چیست

ترس از موفقیت چیست

عوامل موفقیت چیست

بهترین راه موفقیت چیست

دانلود کتاب موفقیت چیست

 

می دانیم که همه برای رسیدن به موفقیت به طور خستگی ناپذیر تلاش می کنند اما به آنچه که در آرزویش هستند دست نمی یابند آیا مسیر موفقیت را اشتباه انتخاب کرده اند؟ هدف و مقصود مشخص و روشنی نداشته اند؟ به توانایی ها و امکانات خود بی توجه بوده اند؟ آیا در نیمه راه پی برده اند که هدف مورد نظر در رسیدن به موفقیت سعادتی به دنبال نخواهد داشت؟ سایت آسمونی در این مقاله مطالب بسیار مفید و کاربردی در مورد موفقت عنوان می کند که در ادامه می خوانید.

راز موفقیت چیست
راز موفقیت چیست

موفقیت چیست؟موفق کیست؟

«موفقیت همراه با حیثیت طلبی به عصبیت ، ناکامی ، محرومیت و ناخشنودی می انجامد.» ماکسول مالتز

 

موفقیت چیست و موفق کیست

 

چرا همواره از انسانهاى خوشبخت می پرسند: راز موفقیت شما چیست؟

 

هیچ کس جز خود فرد نمی داند که چقدر موفق است چون موفقیت یک حس درونی است که تا فرد باور نداشته باشد کسی نمی تواند بگوید که او فرد موفقی است. پس به حرف دیگران بی

 

اهمیت باشید و سعی کنید که به نظر اطرافیان نسبت به خود فقط لبخند بزنید. ببینید کسانی که درباره شما قضاوت می کنند خودشان چگونه هستند و در کجای راه قرار گرفته اند. در مسیر

 

موفقیت فراز و نشیب ها و چالش های بسیاری است اما باید به آنها بی توجه باشید تا به آنچه می خواهید برسید. یکی از ویژگی های موفقیت داشتن هدف است، با یافتن راههای درست می توان به موفقیت دست پیدا کرد.

موفقیت چیست و موفق کیست
موفقیت چیست و موفق کیست

راز موفقیت چیست

بعضى از صاحب نظران موفقیت را مثلثى طلایى می دانند که سه ضلع آن عبارتند از:

 

نظم و آرامش

برنامه ریزى و دقت

سرعت عمل و زمان شناسى

 

در حقیقت هر انسانى ناخداى کشتى زندگى خود است و زمانى موفق خواهد بود که خوب فکر کند، تعیین هدف کند، خوب حرکت کند و با تغییرات سازگار شود، خوب برنامه ریزى و عمل کند.

 

«بیشتر مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که خود می خواهند.» آبراهام لینکلن

تعریف موفقیت
Champions team

تعریف موفقیت چیست ؟

 

موفقیت یعنی پیشبرد تمام فاکتورهای انسان (سلامتی، معنویت، ثروت، آرامش، عشق و خدمت به دیگران)

 

انسان دارای ابعاد مختلفی است که برای رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را پیشرفت دهد یک فرد تنها با پرورش یک بعد وجودی خود موفق محسوب نمی شود بلکه باید تمام

 

زوایای وجودش را پرورش دهد تا به هدف نهایی خود در زندگی برسد.

 

انسان باید دارای باورهای مثبت باشد و همیشه خود را فردی ببیند که آرزو دارد باشد. افکار منفی فرد را از رسیدن به خواسته ها و اهدافش دور می کند. این افکار از کودکی درون ذهنمان لانه کرده و ما را به سمتی پیش می برد که نمی خواهیم.

 

رمز موفقیت چیست

 

وقتى باور انسان به موفقیت مثبت باشد، انسان از مواهب زیر برخوردار مى شود:

 

الف) نوع نگاهش به زندگى مثبت می شود.

 

ب) حرکت، فعالیت و تلاش خود را با برنامه ریزى همراه می کند.

 

ج) با شکست هاى جزئى در سر راهش ناامید نمی شود.

 

د) همواره براى رسیدن به موفقیت و پیروزی بیشتر فعالیت می کند.

 

موفقیت در چیست

یک شخصیت موفق از ۷ جزء تشکیل شده :

 

۱- موقعیت شناسی

 

لازم است بدانید کار انسان شبیه کار دوچرخه است. تعادل دوچرخه تا زمانی حفظ می شود که در یک جهتی حرکت کند. اشکال برخی انسانها این است که می خواهند بدون حرکت و بدون مقصد تعادل خویش را حفظ کنند و برای همین است که احساس تزلزل می کنند

 

باید برای خودتان هدف با ارزشی تعیین کنید و مهم تر از آن طرحی برای دستیابی به آن هدف بریزید. ببینید به دنبال چه می گردید. به آینده فکر کنید و از گذشته دست بردارید اینطوری جوان و شاداب می مانید. بی هدف حتی جسم هم وظایف خودش را درست انجام نمی دهد وقتی هدف ندارید در واقع زندگی نمی کنید شما بجز هدفهای شخصی به اهداف غیر شخصی هم نیاز دارید مثل کمک کردن به دیگران

 

۲- تفاهم

 

اغلب ناکامیهای ما در روابط انسانی حاصل سوء تفاهمات است و برای برخورد موثر با مسائل باید از ماهیت واقعی آن اطلاع داشت. ما با توجه به مجموعه ای از واقعیات یا شرایط انتظار داریم که دیگران هم مثل ما واکنش یا حساسیت نشان دهند ولی فراموش نکنید که هر انسانی با توجه به تصاویر ذهنی خودش نسبت به مسائل واکنش نشان می دهد. اغلب اوقات واکنش یک فرد نسبت به شما بخاطر اذیت و آزار و بدخواهی نیست بلکه به این دلیل است که آن فرد وضعیت را جور دیگری درک می کند اگر اینگونه به افراد و واکنش آنها نگاه کنید سطح تفاهم در روابط شما بالا خواهد رفت

 

ما تا حقیقت را درک نکنیم نمی توانیم واکنش مناسبی نشان دهیم باید بتوانیم حقیقت را ببینیم و آنرا چه خوب چه بد قبول کنیم. بسیاری از ما این اشتباه فاحش را انجام می دهیم که تقصیرات و اشکالات خود را نمی پذیریم حتی قبول نمی کنیم که جانب اشتباه را گرفته ایم قبول نمی کنیم که شرایط به غیر از آن چیزی است که ما دوست داریم و خود را فریب می دهیم و چون حقیقت را نمی شناسیم نمی توانیم حرکت مناسبی انجام دهیم

 

۳- شجاعت

 

داشتن هدف و درک شرایط کافی نیست، شجاعت عمل لازم است. تنها با عمل کردن می توان اهداف ، امیال و باورها را به حقیقت تبدیل کرد. اصولا در این دنیا چیز ۱۰۰ % مطمئن وجود ندارد. تفاوت میان آدم موفق و غیر موفق در زمینه نقطه نظر ها و توانائیها نیست مسئله شهامتی است که انسان موفق روی نقطه نظرهای خودش نشان می دهد خطرات حساب شده را می پذیرد و دست به عمل می زند

 

بی تحرکی و دست روی دست گذاشتن انسان را در مواجهه با مسائل عصبی و ناتوان می کند اگر آنقدر صبر کنیم و دست روی دست بگذاریم تا از نتیجه کاری مطمئن شویم هرگز قدمی برنخواهیم داشت.  هر کاری که بکنید احتمال اشتباه در آن هست

۴- خیرخواهی

 

شخصیت های موفق به سایرین هم اهمیت می دهند و برای هم نوعانشان احترام قائل می شوند با دیگران همانطور که زیبنده انسانهاست رفتار می کنند. وقتی نسبت به سایرین احساس خیرخواهی بیشتری می کنیم بدون استثنا نسبت به خودمان هم خیرخواه تر می شویم یکی از بهترین شیوه های مبارزه با احساس گناه و تقصیر این است که گناه را به گردن سایرین نیندازید. کسی که شخصیت موفق دارد نسبت به سایرین احساس خیرخواهی می کند مردم البته که مهم هستند و نمی توانید با آنها مانند اشیاء بی جان روبرو شوید اما برای اینکه بتوانید خیرخواهی را در خودتان افزایش دهید ۳ کار می توانید انجام دهید

رمز موفقیت چیست
رمز موفقیت چیست

تعریف موفقیت چیست

 

–   سعی کنید با درک حقیقت درباره مردم ارج و قرب آنها را نزد خود بالا ببرید و فراموش نکنید که مردم بنده خداوند هستند

 

–   به خودتان فرصت دهید کمی درباره احساسات ، نقطه نظرها ، امیال و نیازهای سایرین فکر کنید

 

–   مردم را مهم بدانید و با این روحیه با آنان برخورد کنید. بدانید رفتاری که نشان می دهید با احساس شما رابطه مستقیم دارد

 

۵- مناعت

 

از میان تمامی پستی و بلندیهایی که در زندگی وجود دارد نداشتن مناعت نفس کشنده تر از همه و غلبه بر آن از هر کاری دشوارتر است. علتش این است که چاله را به دست خودمان کنده ایم. قبول کرده ایم که ” فایده ای ندارد “، ” این کار از دست من ساخته نیست “. خیلی ساده باید در ذهن خود فرو کنیم که دست کم گرفتن خویش ، فروتنی و شکسته نفسی نیست، عیب و گناه است. شخصی که به اندازه کافی مناعت نفس دارد نسبت به دیگران احساس دشمنی نمی کند. به زور در صدد اثبات چیزی بر نمی آید. حقایق را واضح تر می بیند

 

حالا سوال این است که برای بهبود مناعت خود چه کنیم ؟ تصویر ذهنی انسانهای شکست خورده و بی ارزش را فراموش کنید – مفهوم کلمه مناعت این است که قدر و ارزش خود را می دانید – و قدر ارزشهای خود را دانستن خودبینی نیست مگر اینکه گمان کنید که خودتان آفریدگار خویش هستید. بزرگترین راز کسب مناعت این است که از مردم قدردانی بیشتری بکنید. برای فرد فرد مردم احترام قائل شوید زیرا همه انسانها بندگان خداوند هستند بنابراین موجود باارزشی به شمار می روند و عجیب آنکه مناعت خود شما با این روحیه بالا می رود

 

۶- اعتماد به نفس

 

اعتماد به نفس با تجربه کردن موفقیت ایجاد می شود وقتی کاری را برای نخستین بار شروع می کنیم از نتیجه اش آنقدرها اطلاعی نداریم علتش این است که موفقیت را تجربه نکرده ایم و باید بدانید که موفقیت تولید موفقیت می کند و حتی یک موفقیت کوچک قدمی برای موارد بعدی است و شما هم می توانید از این روش ساده برای کسب اعتماد به نفس استفاده کنید

 

روش دیگر ایجاد عادت یادآوری موفقیتها و فراموش کردن ناکامی های گذشته است در حالیکه بسیاری از افراد موفقیتهای گذشته را فراموش می کنند و شکستها را در خاطر نگه می دارند و در نتیجه اعتماد به نفس را از بین می برند

 

اما راه حل چیست ؟ برای پیروز شدن از اشتباهات پند بگیرید و بعد اشتباه را از ذهن بیرون کنید موفقیتهای گذشته را بخاطر آورید و آنها را برای خودتان تصویر کنید هر کس بالاخره برای یکبار هم که شده موفقیت را تجربه کرده است

 

۷- خود پذیری

 

تا انسان خود را نشناسد به خوشبختی واقعی نمی رسد. مفلوک ترین انسانها آنهایی هستند که همه سعی شان بر این است که خود و دیگران را به قبول چیزی جز آنچه که هستند مجاب کنند. بی جهت خودتان را جز آنچه هستید نشان ندهید. همین هستید که هستید.

 

اغلب ما بهتر ، قوی تر و شایسته تر از آن هستیم که می پنداریم. با ایجاد تصویر ذهنی بهتر ، توانایی ، استعداد و قدرت جدیدی در خودتان ایجاد نمی کنید شما همه اینها را دارید و در واقع فقط آنها را مورد استفاده قرار می دهید.

 

خودتان را آنطور که هستید قبول کنید با تمام تقصیرها ، نقاط ضعف ، نواقص و نقاط قوت شروع حرکت شما باید از اینجا باشد. نواقص خویش را تحمل کنید. اطلاع از کمبود ها لازم است ولی خودتان را بخاطر این کمبود ها تکفیر نکنید.

 

میان خویش و رفتارتان فرق بگذارید. چه غم که کامل نیستید . راز شاد زیستن در زندگی این است که خودتان را ناراحت نکنید خیلی چیزها دارید و همه مثل شما هستند هر کدام که جز این تظاهر می کنند خودشان را گول می زنند

 

برای بعضی از مردم، موفقیت در این است که، پول زیادی را به دست آوریم. در واقع جامعه به نظر می رسد کل مفهوم موفقیت را در درجه اول بر اساس میزان پولی که یک فرد کسب می کند، بنا نهاده است. بسیاری از افرادی که به اصطلاح موفق هستند در زندگی شخصی خود بسیار ناراضی هستند. بنابراین، ما باید ازخود بپرسیم…

 

 

انسان دارای ابعاد متفاوتی است که برای رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را پیشرفت دهد یک فرد صرفا با پرورش یک بعد وجودی خود موفق محسوب نمی شود بلکه باید تمام زوایای وجودیش را پرورش دهد تا به هدف نهایی خود در زندگی برسد.

انسان باید دارای باورهای مثبت باشد و همیشه خود را فردی ببیند که آرزو دارد باشد.افکار منفی فرد را از رسیدن به خواسته ها و اهدافش دور می کند.این افکار از کودکی درون ذهنمان لانه کرده و ما را به سمتی پیش می برد که نمی خواهیم. باورهای ما از کودکی ساخته شده و اگر می خواهیم زندگیمان تغییر کند ابتدا باید باورهایمان را تغییر دهیم.

داشتن یک تعریف شخصی از موفقیت به معنی موفقیت شماست، و سپس تنظیم اهداف به ترتیب، تنها راه ایجاد موفقیت در سبک زندگی است.

 

تلاش برای موفقیت در راستای پیروی از استاندارد یا تعریف دیگران ممکن است باعث شود شما تحسین دیگران را برانگیزید و درنظر دیگران یک فرد موفق تجلی کیند، اما آیا دراحساس شخصی  خود تان هم خود را موفق می دانید واحساس رضایت موفقیت در زندگی دارید؟

 

 

اگر میخواهید به سطحی از موفقیت برسید که باعث احساس آرامش درون شما شود، من شما را تشویق می کنم که در حال حاضر به یک تعریف شخصی از موفقیت خود بنویسید.

فکر می کنید که چه چیزی از لحاظ مالی و احساسی موفقیت آمیز است؟. چه نوع روابطی روابط مناسبی برا ی شما است؟ هنگامی که برخی از موفقیت ها را در این زمینه ها به دست آورید، زمان، پول و انرژی خود را چگونه صرف خواهید کرد؟

راز شاد زیستن برای زنان در زندگی زناشویی از نظر اندرو ماتیوس چیست

0
راز شاد زیستن
راز شاد زیستن

راز شاد زیستن چیست

در روان‌شناسي شاد زيستن برخلاف بسياري از مقوله‌هاي روان‌شناسي به اختلال‌هاي رواني توجه نمي‌شود بلکه تمرکز بر شادي و لذت از زندگي است اما به راستي چگونه مي‌توان با شادي زندگي کرد و از زندگي لذت برد؟ اين پرسشي است که روان‌شناسي شاد زيستن به آن اين‌گونه پاسخ مي‌دهد و در ادامه به برخي از اين عوامل اشاره مي‌کنيم.

 

۱- مسئوليت‌پذيري: مسئوليت‌پذيري باعث افزايش درجه خوشحالي مي‌شود. هر چقدر انسان مسئوليت‌پذيرتر باشد به همان اندازه شادتر هم خواهد بود. البته به شرطي که بيشتر از توان خود مسئوليت قبول نکند پس اصلا فکر نکنيد با شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت‌هايتان شادتر خواهيد بود!

 

۲- باورهاي انسان: باورهاي فرد در شکل‌گيري برداشت هاي او از اتفاقات اطرافش بسيار تأثيرگذار و مهم است و باعث مي شود احساس فرد به سمت مثبت يا منفي گرايش پيدا کند. در نتيجه فردي که هميشه ترشرو و عبوس است به‌طور حتم کمتر شاد خواهد بود و کمتر از زندگي لذت مي‌برد در حالي که يک فرد سرزنده و خوش‌خلق، شادي بيشتري را تجربه مي‌کند. پس عوض شدن افکارمان مي تواند شادي مان را بيشتر کند.

راز شاد زیستن چیست
راز شاد زیستن چیست

راز شاد زیستن برای زنان

نقطه ضعف خود را بشناسید و از همین حالا دست به عمل بزنید.

 

قبل از اینکه بخواهید ذهنتان را آرام کنید، عصبانیت، نگرانی، احساس گناه را دور بریزید و بعد بخوابید.

 

همیشه مثل اردک عمل کنید، در ظاهر آرام و ساکن باشید اما زیر آب نهایت سعی خود را بکنید و پا بزنید .

 

بهتر است متوجه آینده باشید چون وقت زیادی را در آن می گذرانید.

 

ضعف های خود را بشناسید روی نقاط قوت خود متمرکز کنید ، نقاط تهدید کننده خود را بشناسید.

 

اگر همه راهها به شکست منتهی شدند سطح معیارها و توقعات خود را پایین ببرید.

 

مراقب افکار خود باشید، آنها حرفهای شما را تشکیل می دهند.

 

مراقب حرفهای خود باشید آنها اعمالتان را تشکیل می دهند.

 

مراقب اعمال خود باشید، اعمال عادت موفقیت در زندگی شما می شوند.

 

مراقب شخصیت خود باشید که در سرنوشتتان موثر خواهد بود.این یک راز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی است.

 

یک الگوی خوب بهترین نصیحت است الگوی خوب معادل ۱۰۰۰۰ کلمه ارزش دارد.

 

وقتی بحث کردن هیچ فایده ای ندارد بهترین کار این است که راضی شوید.

 

یک متشکرم که بلافاصله گفته شود همیشه موثرتر از یک نامه دو صفحه ای تشکر است که یک هفته بعد فرستاده شود.

 

یک مداد کوتاه بهتر از یک خاطره بلند است.

 

در همین زمینه پروفسور رابرت پوتنام محقق و استاد دانشگاه هاروارد می گوید: یکی از موارد شاد بودن انسان داشتن روابط قوی اجتماعی و خانوادگی است.

 

هر چه فرد از روابط بیشتر اجتماعی برخوردار باشد از سلامت قوی روحی و روانی برخوردار شده و بر شادی وی افزوده خواهد شد.

راز موفقیت چیست
راز موفقیت چیست

راز شاد زیستن در زندگی زناشویی

زوج‌های جوان با آرزوی داشتن زندگی زناشویی شاد و پایدار ازدواج می‌کنند، اما همه‌ی ما انسانیم و انسان‌ها اشتباه می‌کنند، روز‌های بد دارند و گاهی انجام بعضی کار‌ها را فراموش می‌کنند. باوجوداین، برخی زوج‌ها می‌توانند پیوند سالم، شاد و بسیار خوبی بسازند که ممکن است همه‌ی عمر دوام داشته باشد. در اینجا توصیه‌های علمیِ ثابت ‌شده‌ای را بیان می‌کنیم که به شما کمک می‌کنند به زندگی مشترک ایدئال‌تان دست پیدا کنید. به‌گفته‌ی کارشناسان، با برداشتن این ۸ گام ساده می‌توانید اطمینان داشته باشید که پیوندتان دوام خواهد داشت و از مشکلات و موانعی که در مسیر زندگی‌تان به‌وجود می‌آید، جان سالم به‌در خواهد برد. پس با ما باشید تا با این ۸ راز شاد زیستن در زندگی زناشویی آشنا شوید.

اعتماد، درک متقابل و صداقت را مهم‌ترین شاخصه‌های روابط زناشویی موفق در نظر می‌گیرند، اما عوامل دیگری نیز وجود دارند که برای پایداری عشق، ضروری به‌نظر می‌رسند. وب‌سایت ردبوک (Redbook) راز‌هایی را آشکار کرد که براساس مجموعه‌ای از تحقیقات علمی به‌دست آمده‌اند و برای شاد زیستن و داشتن ازدواجی پردوام ضروری‌اند: از مواردی مثل اصرارنکردن به تغییر خلق‌و‌خوی یکدیگر تا اجتناب از تماشای تلویزیون با هم.

هیچ‌گاه سبک زندگی یکدیگر را تغییر ندهید

 

کارشناسان می‌گویند عادات و رفتار‌‌هایی که الان آزاردهنده و ناخوشایند به‌نظر می‌رسند، همان‌هایی بوده‌اند که شما را به‌سمت همسرتان جذب کرده‌اند. پس هیچ‌وقت نباید سعی کنید آنها را تغییر دهید. درمانگر‌ها معتقدند زوج‌های موفق آنهایی هستند که تفاوت‌های خود و شریک‌شان را می‌شناسند و آنها را درک می‌کنند.

کارشناس روابط انسانی، جان گاتمن دریافت شادترین زوج‌ها آنهایی هستند که قدرشناسی‌شان از یکدیگر را حتی با نگاه محبت‌آمیز یا نوازش ابراز می‌کنند. اگر همسر شما پدر یا مادر خوبی است یا خوش‌فکر و خلاق است [یا هر ویژگی مثبت دیگری دارد]، به او بگویید و تحسینش کنید.

گذشته را بازبینی کنید

 

بهترین زوج‌ها، با فراموش‌کردن قسمت‌های بدِ گذشته و تمرکز روی زمان‌ها و خاطرات خوب و مثبتی که با هم داشته‌اند، تاریخ را دوباره می‌نویسند.

۴. شنونده‌ی خوبی باشید

 

گوش‌ دادن به گله‌ها و شکایت‌های شریک‌تان از مؤلفه‌های ضروری برای هر رابطه‌ی طولانی‌مدت است. مهم‌ترین نکته در این موقعیت‌ها این است که هیچ‌وقت طرف کسی را نگیرید که همسرتان از او شکایت دارد یا همسرتان را ناراحت و عصبانی کرده است.

خیلی هم راحت و خودمانی نباشید

 

اگرچه‌ پوشیدن لباس راحتی و لم‌دادن و تماشای تلویزیون می‌تواند خیلی دلچسب و راحت باشد، اما این را به روال هر روزتان تبدیل نکنید. شادترین زوج‌ها آنهایی‌اند که با هم قرار می‌گذارند، از ظاهر هم تعریف می‌کنند و با هم کار‌های سرگرم‌کننده و جالب انجام می‌دهند تا عشق و جاذبه و احساس‌شان را نسبت به هم حفظ کنند.

۶. کارهای خانه را با همدیگر انجام دهید

 

یکی از رایج‌ترین دلایل جروبحث در هر رابطه‌ای انجام کارهای خانه است. بنابراین، برای اجتناب از مشاجرات و بحث و جدل‌ها بر سر اینکه چه کسی ظرف‌ها را بشوید، آن را با کمک هم انجام دهید. کارشناسان معتقدند انجام کارهای منزل با همدیگر، ازجمله پرداخت قبوض، اتوکردن لباس‌ها و شستن ظرف‌ها، مثل انجام مراسم مذهبی است و می‌تواند هر رابطه‌ای را تقویت کند.

۷. با هم ورزش کنید

 

دکتر جین گریر می‌گوید با هم ورزش‌کردن کلید شاد زیستن در زندگی زناشویی و از نشانه‌های رابطه‌ی سالم است. حتی اگر شما روی تردمیل مشغول دویدن هستید و او در سالن بدن‌سازی است، باز هم این بهترین راهی است که می‌توانید عصبانیت‌ها و ناراحتی‌های‌تان را با هم دور بریزید درحالی‌که ذهن و جسم‌تان را سالم نگاه می‌دارید.

حتما بخوانید: ۱۱ کاری که زوج‌های موفق هر روز انجام می‌دهند

۸. پیاده‌روی هفتگی داشته باشید

 

دکتر جین گریر معتقد است همه‌ی زوج‌ها باید به‌صورت هفتگی، یک وعده پیاده‌روی ۳۰دقیقه‌ای با هم داشته باشند. به‌نظر او این بهترین روش برای وقت‌گذراندن با یکدیگر و قرارگرفتن در جریان کار و زندگی همدیگر و رهایی از تنش‌های زندگی روزمره است.

راز شاد زیستن برای زنان

راز شاد زیستن اندرو ماتیوس ( اندرو متیوس )

 

 

در زندگی مشکلات مثل تلنگری ما را به خود می آورد که تغییر کنیم  درس بگیریم

به دنیا نیامده ایم که مجازات شویم آمده ایم که به کمال برسیم

با تغییرات در خود موقعیت خود را تغییر می دهیم آنچه که فک می کنید نمی توانید تغییر دهید را تغییر دهید و صادق باشید مثلا کسی را که از او متنفر هستید صادقانه ببخشید

 

مکان خود را تغییر ندهید چیزی عوض نمی شود باید خود را تغییر داد

هر کس که وارد زندگی شما می شود و باعث آزار شما می گردد معلمی است برای شما

زندگی کلاسی است که در آن ثبت نام کرده ایم که در هر مرحله درسی بگیریم نه از آن فرار کنیم

قانون کاشت و برداشت می گوید هر چه تلاش کنی برداشت می کنی و زندگی خوب با تلاش به دست می آید نه بهانه گیری

اگر شغل مورد نظر را پیدا نکردی شغل کوچکی که به تو پیشنهاد شده انتخاب کن و از فرصت استفاده کن بعد به شغل مورد نظر خواهی رسید

بلاها و مصیبت های زندگی تدریجی پیش می آید پس مراقب باشید تا دیر نشده اسیر بلاها نشوید

نظم باعث کار بهتر و با ارزش تر  و ایجاد آرامش درون می شود

هر چه تلاش کنی پاداش می گیری پس بی خود دچار اضطراب و ناامیدی نشود و به خود پاداش بده

زندگی در حال تغییر است پس دی پذیرش باش و شاد زندگی کن

عقاید و باورهای ما مانند دیواری شیشه ای ما را زندانی می کند پس دیوارها را بردارید و برای شروع هر عقیده ای که در آن باید و نباید باشد را بردارید تا آزاد زندگی کنید مثل (مردم باید به من احترام بگذارند)

عقاید خود را تغییر دهید نه عقاید دیگران را

اینکه پولدار هستیم یا نه شغل و میزان پول ما نیست بلکه عقاید ماست ما بدهکار و فقیر می شویم چون از مزایای فقر (ترحم دیگران ، فقرا رستگارند، تنبلی و …) خوشمان می آید

اندیشه فقیرانه که از پدر و مادر می گیرید را کنار بگذارید و فکر نکنید اگر شما پولدار شوید دیگران فقیر می شوند بلکه این پول در رستوران ، آژانس مسافرتی و غیره صرف می شود و دیگران هم از آن بهره می برند

برای خود ارزش قائل شوید و از چیزهایی که احساستان را خوب می کند استفاده کنید

از دادن پول و پس گرفتن آن خجالت نکشید و با پول راحت برخورد کنید

به اتفاقات بد فکر نکنید بلکه به خاطر چیزهایی که دارید با حسی شاد شکرگذار باشید تا آرام شوید و مسلط بر زندگی شوید .

به افکار بد فکر نکنید زیرا آنها همرا شما خواهند ماند بلکه با حسی شاد به زندگی نگاه کنید واگر زندگی خوب شد منتظر از این بهتر باشید نه اینکه نکنه خوشی از بین برود و مصیبت بیاید

به چیزی وابسته نباشید از شما می گریزد بلکه بدون وابستگی و نا امیدی به هدف خود نزدیک شوید و آن را انجام دهید و بگویید من به هدفم وابسته نیستم

از چیزی متنفر نباش بلکه آن را بپذیر زیرا ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم اما اگر آن را بپذیری از آن مشکل رها می شوی

افکار ناخودآگاه زندگی ما را می سازند پس افکار ناخودآگاه خود را از منفی به مثبت تغییر بده تا زندگی تو مثبت شود

با هر دیدی به فردی نگاه کنی او همان می شود پس نقاط مثبت انسانها را ببین

شکر نعمت نعمت را زیاد می کند و گرنه خداوند نیازی به شکر ما ندارد زیرا حس ما خوب می شود و حس خوب زندگی خوبی برای ما ایجاد می کند

از کاری که میکنید لذت ببرید یا فکرتان را در مورد کار عوض نکنید یا کار مورد علاقه تان را پیدا کنید

 

 

کتاب راز شاد زیستن

راز شاد زیستن کتاب

شاید بیان تعریفی از خوشحالی، کمی احمقانه به نظر برسد. زیرا همه ما می‌دانیم چه مواقعی احساس خوشحالی می‌کنیم و چه مواقعی احساس غمگینی.

 

در پاسخ به این سئوال که چه چیزی انسان را خوشحال می‌کند، ممکن است بی‌درنگ افکاری در مورد موسیقی، مجلس عروسی، غذاهای خوشمزه، یا شخصی مورد علاقه، در ذهن ما جاری شود. در نقطه مقابل، مسائلی از قبیل انجام دادن کارهای خانه یا دخالت‌های بی‌مورد مادرزن یا مادرشوهر ممکن است باعث ناراحتی ما شود.

آخرین راز شاد زیستن
آخرین راز شاد زیستن

آخرین راز شاد زیستن

اگر فردا صبح از خواب بیدار شوید وببینید که بیست کیلو چاق شده اید نگران نمی شوید؟

 

البته که می شوید!سراسیمه به بیمارستان تلفن می زنید :الو ،اورژانس ،کمک،کمک ،من چاق شده ام !

 

اما اگر همین اتفاق به تدریج رخ بدهد، یک کیلو این ماه،یک کیلو ماه آینده و…آیا بازهم همین عکس العمل را نشان می دهید؟نه!با بی خیالی از کنارش می گذرید.

 

برای کسانی که ورشکسته می شوند ،اضافه وزن می آورند یا طلاق میگیرند یا آخر ترم مشروط می شوند! این حوادث دفعتا اتفاق نمی افتد یک ذره امروز،یک ذره فردا وسر انجام یک روز هم انفجار و سپس می پرسیم :چرا این اتفاق افتاد؟

 

زندگی ماهیت انبار شوندگی دارد.هر اتفاقی به اتفاق دیگر افزوده می شود، مثل قطره های آب که صخره های سنگی را می فرساید.

 

اصل قورباغه ای به ما هشدار می دهد که مراقب شرایطی که به آن عادت می کنید باشید!

 

ما باید هر روز این پرسش را برای خود مطرح کنیم :به کجا دارم می روم؟آیا من سالمتر، مناسبتر، شادتر وثروتمندتر از سال گذشته ام هستم؟ واگر پاسخ منفی است بی درنگ باید در کارهای خود تجدید نظر کنیم.

راز قدرت

 

تیر اندازی که بی هدف شلیک میکند همه‌ی مهارتها را داراست. وقتی کار را جدی می‌گیرد دستانش به رعشه می‌افتد. وقتی پای جایزه به میان می‌آید می‌ترسد. حال بیشتر به بردن فکر می‌کند تا به تیر انداختن و همین نیاز به بردن است که قدرتش را می‌خشکاند.

 

.

در لحظه‌ی اکنون زندگی کنید.

 

تنها زمانی می توانیم بهترین بازی را ارائه دهیم که نتیجه‌ی بازی را فراموش کرده باشیم و تمام حواسمان متوجه این لحظه باشد. هر چه کمتر به بردن بیندیشیم و کمتر نگران قضاوت دیگران باشیم بازی بهتری ارائه خواهیم داد.

 

آرامش درون چیست و راههای رسیدن به آرامش درونی چگونه است

0
آرامش درون
راه آرامش درون

آرامش درون چیست

در دل توفان هم آرامش درون نهفته است.مهم نیست که درهرزمانی از روز چه اتفاقی بیفتد.هر چه مسایل به نظر مشکل وپر دردسر بیایند و هر چه قدر که بخواهیم کارهای زیادی را در آن واحد انجام دهیم باید فقط به خلوتگاه درون خویش برگردیم و آرامش درونی پیدا کنیم.برای دسترسی به خلوتگاه درونی چشمهایتان را ببندید و روشنایی آرام و ملایمی را درون خود تصور کنید.این فضا جایی است که ضربان قلب شما به فرمان شما آرام می تپد.به آن جا بروید واز دوردست استاد معنویتان از راه میرسد در گوشتان زمزمه می کند:”هر جا می توانید خوبی کنید در هر چه می توانید به هر شکل که می توانید هروقت که می توانید به همه اشخاصی که می توانید و تا زمانی که میتوانید”نور سفیدی فضای دلتان را آرام می کند.سپس بر این آرامش حاصل شده تمرکز کنید.

از غیبت، تهمت و صفتهای نسنجیده درباره افراد یا حوادث، حسادت، کینه، دروغ، جر وبحث کردن با دیگران و خلاصه رنجاندن دیگران به شدت پرهیز کنید.زیرا کسی که با انجام دادن این گونه اعمال تراکمی از نیروهای منفی عذاب می کشد، خودتان هستید. زمانی که به دیگران خوبی و کمک می کنید تجمعی از نیروهای مثبت به دور خودتان فراهم می اورید و این نیروهای مثبت باعث آرامش و شادی شما می شوند.هنگامی که وضو می گیرید الکتریسیته های ساکن را به سطح بدن خود می اورید.آب نیز زسانا است وشما امواج الفا {امواج آرامش بخش} تولید می کنید.با کشیدن مسح سراین امواج را به کورتکس مغزانتقال می دهید و باعث می شوید که ناحیه شلوغ ذهن آرام گیرد.با مسح پا انتقال امواج آلفا را در اندامهای پایینی سرعت می بخشید.بیشترین منطقه ای که در کره زمین امواج آلفا دارد کعبه است.زمانی که شما نماز می خوانید و جهت خانه خدا قرار می گیرید وهفت قسمت بدن شما با زمین تماس پیدا می کند، امواجی را دریافت می کنید که باعث آرامش شما می شوند.برای افزایش نیروهای مثبت خود می توانید در یک وان حمام پر از آب ونمک به مدت بیست دقیقه قرار بگیرید.در بطری های رنگی آب خوراکی بریزید و به مدت دو ساعت در معرض نور شدید آفتاب قرار دهید سپس آنها را در یخچال بگذارید و در موقع لزوم بنوشید.بدون کفش وجوراب روی چمن راه بروید زیرا طبیت منبع انرژی نیروهای مثبت است.

آرامش درونی
آرامش درونی

آرامش درونی

راه دیگری برای ایجاد سلامتی روحی عمل کردن به شیوه ای است که ارزش ها و اعتقادات شما را پشتیبانی می کند. برای بررسی این، فعالیت های فعلی خود را به در نظر بگذارید و از خودتان بپرسید آیا آنها با آنچه که شما ارزش می دانید مطابقت دارند. از خود بپرسید آنچه انجام می دهید، شادی و معنا به زندگی شما می بخشند. بعضی از شیوه هایی که می توانند به شما در بازتاب ارزش ها و هدف شما کمک کنند، عبارتند از: مدیتیشن و عبادت. شروع به یادگیری و تمرین مدیتیشن از طریق کلاس های گروهی، کتاب ها، منابع آنلاین یا صوت های راهنمای مدیتیشن کنید.

 

 

آرامش درون با خدا

ذکر و یاد خدا: در قرآن آمده است: همانا با یاد الاهی قلب ها آرام می شود. منظور از یاد و ذکر خدا یعنی این که انسان همیشه توجه و یقین داشته باشد که هیچ موجودی در عالم نمی تواند مستقل و جدای از «الله» وجود داشته باشد تا چه رسد به این که بتواند منشأ اثر باشد: «تمام عزت از او است»، و تمام قدرت و ملک و هستی از او است. عزت و ذلت بندگان نیز به دست او است. او بر همه چیز توانا است.

آرامش درون من

اشیاءدرون خانه تان را لمس کنید واز خودتان بپرسید آیا به این وسایل احتیاج دارم؟کتابها را از درون قفسه بیرون بیاورید وببینید آیا دوباره قصد خواندن این کتابها را دارید.هرشیء یادگاری را بررسی کنید واز خودتان بپرسید:”آیا هنوزلحظه ای را که این شیء به یادم می آورد برایم مهم وبا ارزش هستند؟”لباسهایتان را باز کنید وتوجه کنید که آیا به تمام این لباسها احتیاج دارید واز آخرین باری که آنها را پوشیده اید چه قدر زمان می گذرد و آیا دوباره تصمیم به پوشیدن آنها دارید؟بعد از این بررسی کاملی که به عمل می اورید تمام وسایل ولباسهای اضافی تان را به دیگران ببخشید و یا آنها را حراج کنید.زیرا که هر شیء انرژی خودش را دارد واگربه کار نرود درخانه به آب راکد تبدیل می شود.همچنین جای مناسبی برای جوندگان و پشه ها می گردند.پس مراقب باشید وبگذارید انرژی آزادانه جریان یابد وآب جاری گردد.اگر کهنه ای را نگه دارید تازه ها جایی برای تجلی خویش نمی یابند.پس برای چرخش انرژی و پیشرفت درزندگی تان وسایلی را که احتیاج ندارید ازمحیط خارج سازد.

اجازه بدید در همین ابتدا با ذکر یک سوال از شما این مبحث مهم را باز کنم. آیا تا به حال در مسابقه ی طناب کشی شرکت کرده اید؟ یا اینکه به تماشای چنین مسابقه ای نشسته اید؟ در این مسابقه هر دو طرف انرژی زیادی را صرف میکنند، اما با این حال تحرک زیاد و حرکت زیادی را ما شاهد نیستیم و در واقع از جایشان زیاد تکان نمیخورند. عدم آرامش یا به اصطلاح داشتن تناقض و تصاد چه در وجود ما و چه با فرد دیگری، دقیقا مثل بازی طناب کشی است، یعنی انرژی زیادی را از ما میگیرد و هیچگونه پیشرفتی، در واقع به وجود نمی آید.

 

تناقض در وجود انسانها معمولا میان بخض خودآگاه و ناخودآگاه ذهن تان رخ می دهد. به عنوان مثال زمانی که بخشی از وجود شما (ناخودآگاه) تمایل به انجام کاری دارد مثل مصرف مواد و بخش آگاه شما با این کار مخالفت دارد، در این حالت آرامش شما از بین رفته و شما دچار یک تضاد شدید در وجودتان میشوید.

 

آرامش درون شعر

پشت دیوارهای سرد و سپید…

در هیاهوی یک سکوت غلیظ…

تیغ فولادی کلامم را

می کشم از نیام آرامش!

 

واژه هایم بهانه می گیرند

تا بریزند خونِ صبرم را

طرح نابودی ام بیندازند

در پی انهدامِ آرامش

 

سینه باید سپر کنم از نو

تا نسوزد بنای احساسم

دل بگیرد به دستهای دعا

در کف خود زمام آرامش

راز آرامش درون
Freedom. Man jumping in the air with mountain landscape on background.

راز آرامش درون

راز آرامش درون در شادی است. افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن. راز آرامش درون در آروز نداشتن است. این را بدان که شادی در درون تو جای دارد، نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری. آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی دانی دنیا را تغییر دهی. اما می توانی خودت را تغییر دهی.

راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است. از معاشرت با افرادی که طبیعی خالی از صفا و صمیمیت دارند اجتناب کن.

راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.

اما شاید این سوال برای شما پیش بیاد که چه تفاوتی ما بین آرامش و آسایش وجود دارد. همانطوری که در تعریف آرامش خدمتتان عرض شد آرامش یعنی: آرام گرفتن، راضی شدن و …

 

ولی آسایش یعنی: راحت، استراحت، آسانی، آسودگی و…..

 

اما تفاوت بین اید دو واژه در این است که همانطوری که اشاره شد، آرامش به یک حالت روحی و روانی و یک حالت درونی اطلاق میگردد که نتایج آن را میتوان در بیرون از خود مشاهده کرد. ولی آسایش بیشتر به جنبه رفاه و راحتی و امکانات بیشتر در جهت تسیل در امور زندگی به کار میرود که بیشتر جنبه بیرونی دارد و یک حالت ابزار بیرونی است برای داشتن زندگی راحت تر.

 

اما مشکل از آنجایی شروع میشود که ما به علت داشتن زندگی ماشینی و زندگی های مدرن معمولا بیشتر به سمت آسایش در حرکت هستیم تا آرامش و حتی خیلی از اوقات این دو واژه متفاوت را با هم، هم ردیف و یکی میپنداریم که این خود اشتباهی فاحش است. البته این بدان معنی نیست که ما نباید به دنبال آسایش در زندگیمان باشیم، برعکس آسایش میتواند روند زندگی را برای ما تسهیل کرده و لذتهای آنی خوبی را هم به همراه داشته باشد، ولی اشکال کار از آنجایی شروع میشود که ما بیشتر اوقات آرامشمان را فدای آسایشمان میکنیم که این خود زمینه ساز انواع و اقسام مسائل و مشکلات در زندگی ما میشود و ما باید با تدبیری درست این موضوع را با مدیریت تغییر، راهبری کنیم.

 

به عنوان مثلا فرض کنید که شخصی که دارای یک حقوق متوسطی میباشد، برای خرید یک خودروی گرانقیمت اقدام میکند، و برای تهیه وجه خرید این خودرو مجبور به گرفتن وام و اضافه کاری های زیادتر از حد توان خود میشود، خود این عامل باعث کم شدن روابط این شخص با خانواده و دوستان خویش وهمچنین کم تر شدن تفریحات وی و همچنین فشار مضاعف روحی و جسمی بر او شده و پس از گذشت اندک زمانی به بیماری های روحی و جسمی متعددی مبتلا میگردد. در اینجا میبینیم که این شخص آرامش خویش را فدای آسایشش کرده و متحمل خسارات بس جبران ناپذیری در این ارتباط میگردد.

راههای رسیدن به آرامش درون
راههای رسیدن به آرامش درون

راههای رسیدن به آرامش درون

هرکس آرزوی آرامش درونی دارد، حتی اگر از این میل آگاه نباشد. تعداد کمی از افراد از اهمیت و منافع آرامش درونی آگاه هستند و عده ای نیز می دانند که آرامش درونی مهارتی است که می تواند کسب شود.

 

شما می توانید بدون اینکه تغییرات خارجی در زندگی خود ایجاد کنید، زندگی خود را ادامه دهید و در عین حال، به آرامش درونی دست یابید. بعضی ممکن است سریع پیشرفت کنند، و دیگران ممکن است با سرعت کمتری پیش بروند. بعضی ممکن است به دور دست بروند و دیگران در همین نزدیکی آرامش را پیدا کنند. با این حال، هر کس می تواند به حداقل آرامش درونی برسد؛ مقداری که برای زندگی خود او مناسب و کافی باشد.

 

رسیدن به آرامش درون

آرامش به معنای طمأنینه و راحتی فکر در زندگی، حقیقت مطلوبی است که اسلام آن را ستوده است و راه هایی برای رسیدن به آن تعیین کرده است. برخی از عوامل رسیدن به آرامش که در متون اسلامی ما آمده است عبارت اند از: یاد خدا، حسن ظن، اعتماد به نفس، دوری از آرزو های دور و دراز، ازدواج، نظم در زندگی و کارها، استفاده از شب برای استراحت، استفاده از غذا های سالم و طبیعی؛ مثل انگور سیاه، نظافت؛ مانند شستن سر، شستن لباس و…، در مقابل عوامل متعددی وجود دارد که مانع تحقق آرامش اند ؛ مانند رغبت و علاقه به دنیا، حسادت، شک و دو دلی، طمع و… .

 

نتیجه این که در متون دینی ما راه های دست یابی آرامش بیان شده است و همین امر بهترین دلیل بر امکان دست رسی به آن است، علاوه بر آن از مطالعه زندگی بزرگانی که به دستورات دین عمل کرده اند و به آرامش درونی رسیده اند می توان به این واقعیت رهنمون شد که کسب آرامش در زندگی یک شعار نیست و این چیزی است که ما خود می توانیم با به کار بستن دستورات دینی آن را در خود احساس و تجربه نماییم.

 

راه آرامش درون

۱- راه آرامش درون خویشنداری است. انرژیهای خود را پراکنده نکن.

 

آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن.

 

۲- راه آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

 

۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

 

۴- راه آرامش درون در آسایش درون است. آسایش جسمانی ، عاطفی ، ذهنی و سپس معنوی است.

 

۵- راه آرامش درون در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

 

۶- راه آرامش درون در شادی است. افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن

 

۷- راه آرامش درون در آروز نداشتن است.

 

این را بدان که شادی در درون تو جای دارد، نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

 

۸- راه آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری.

 

آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

 

۹- راه آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی.

 

اما می توانی خودت را تغییر دهی.

 

 

کتاب آرامش درون

نویسنده: جان کایلی

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

این مسئله نه تنها باعث ناراحتی ما شده بلکه می‏تواند روابط ما را بیش از پیش خدشه‏دار کرده و باعث برآشفتگی و بی میلی در رویارویی با مردم شود. ما گاها در دایر ه خشم و عصبانیت گرفتار می‏شویم و زیبایی‏های زندگی را از یاد می‏بریم. ما باید بخشیدن را بیاموزیم و آنرا در زندگی خود جاری سازیم. بعضی اوقات بخشیدن یک فرد چنان می‏تواند فضای ذهنی ما را باز کند که هیچ عمل دیگری به آن نمی‏رسد.

 

کلاس آرامش درون

راز موفقیت در زندگی
راز موفقیت در زندگی

دعا برای آرامش درون

در اواخر عمر مبارک علامه طباطبایی، از ایشان خواستم برای آرامش قلب، دستوری بفرمایند، فرمودند:

 

«دست را روی سینه بگذار و سه ـ چهار بار نشسته و ایستاده (یا فرمود:ایستاده و نشسته ـ که یادم نیست ـ)

 

این آیه را بخوان:

 

«الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله؛ ألا بذکر الله تطمئن القلوب؛

 

کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.»

 

در اوقات فراغت به تفصیل درباره‏ی نعمت‏های الهی و الطاف خاص او نسبت به خود فکر کنید و از خداوند و ائمه اطهار(ع)  کمک بطلبید که ذکر خدا آرام‏بخش است و بدانید که محبت خداوند نسبت به بندگانش بیشتر از هر چیزی است که ما تصور می‏کنیم طبق آیه ی ” الا بذ کر الله تطمئن القلوب ” به ذکر خدا دل آرام می گیرد، بنا بر این خواندن هر سوره ی از قرآن و همچنین خواندن  دعا های وارده در مفاتیح الجنان بخصوص دعای کمیل ، دعای ندبه ، دعای مکارم الا خلاق ، مناجات شعبانیه ، زیارت عاشورا ، زیارت جامعه ی کبیره ، باعث آرامش روح و رفع پریشانی و اضطراب از شما خواهد بود .

 

روانشناسی آرامش درون

شاید دکتر وین دایر (Wayne Dyer) این مطلب را به خوبی در کتابش با عنوان نیروی مقصود (The Power of Intention) به خوبی نشان داده است: «اینکه نمی‌توانید بعضی چیزها را در درون خود ببیند، نتیجه‌ی این انتخاب است که هر چیزی را چطور در دنیای خود پردازش می‌کنید. شما بر اساس آنچه که در درون می‌بینید به دنیا می‌نگرید، اگر نتوانید چیزی را در درون خود ببینید در دنیای پیرامون هم نمی‌توانید آن را ببینید. اگر می‌دانستید که شما، جلوه‌ای از روحِ جهانیِ مقصود هستید، آن را می‌دیدید. شما سطح انرژی‌تان را وَرای وجود هر مانعی در اتصال‌ با نیروی مقصود افزایش می‌دهید. تنها چیزی که شما را از هر چیز خوبی که دنیا برای‌تان حفظ کرده محروم می‌کند، ناسازگاری‌ احساسی خود شما است. اگر موفق شوید این موضوع ساده را درک کنید، موانعی را که سر راه رسیدن به مقصود وجود دارد، از میان برمی‌دارید و به راز موفقیت در زندگی دست می یابید»

 

ذکر برای آرامش درون

حلبی می گوید :کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد وقتی تنها می شوم وحشت و اندوه مرا فرا می گیرد و آنگاه که میان مردم هستم چنین احساسی ندارم . حضرت به وی فرمودند :دستت را روی قلبت بگذار و بگو :بسم الله

 

سپس دستت را بر قلبت کشیده و هفت بار بگو :

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِجَمْعِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْذَرُ وَ مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ عَلَی نَفْسِی

 

وی گفت من چنین کردم و خداوند ترس و وحشت را ا ز من زدود و به جای آن انس و آرامش به من داد. (بحارالانوار ج ۹۵ ص ۱۳۸)

 

راز موفقیت در زندگی و کار و درس انسان های بزرگ و ثروتمندان جهان چیست

0
راز موفقیت
راز موفقیت در زندگی

 راز موفقیت افراد موفق نه تنها از شکست و اشتباهات غیرقابل‌اجتناب در طول مسیر نمی‌ترسند، بلکه به سوی آن نیز می‌روند!

سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی مینیمالیستی و بررسی سبک زندگی ژاپنی ها و آمریکایی ها

0
سبک زندگی
سبک زندگی

مقاله سبک زندگی چیست (تعریف سبک زندگی )

باید بدانیم سبک زندگی، مفهوم جدیدی نیست. هزاران سال هست که انسان ها کوشیده اند سبک زندگی خود را بشناسند و مدیریت کنند و حتی دولت ها کوشیدند بر روی سبک زندگی مردم خود، تاثیر بگذارند.

از آنجا که مشاهده‌ رفتار انسان ها، همیشه و همه جا امکان‌پذیر نیست، بسیاری از محققان، ترجیح می‌دهند به جای رفتارهای ما، انتخاب‌های ما در زندگی روزمره را به عنوان نشانه‌ای دست دوم از سبک زندگی مورد بررسی قرار دهند.

 

سبک زندگی سالم

تمام آن شب هایی که پای تلویزیون نشستید را بهتر نبود به یک کنسرت یا سالن سینما می رفتید؟ هرگز حدسش را نمی زنید ممکن بود با چه کسانی دوست شوید یا چه نکات تازه ای یاد بگیرید.

با مسافرت کردن چیزهائی یاد می گیرید که هیچ مدرسه ای قادر به آموزش آنها نیست و به خاطر داشته باشید که با بچه دار شدن، انجام این مهم بسیار سخت تر می شود.

آن چه که دوست دارید را انجام دهید و نه آن چه که دیگران از شما انتظار دارند. عزم تان را جزم کنید، مسئولیت تصمیم تان را بپذیرید و حرکت کنید.

چرا یک جا نشسته اید و مرتبا از شغل فعلی تان که دوستش ندارید شکایت می کنید؟ به جای این کار بی حاصل شجاع باشید و شغل دیگری را امتحان کنید.

اگر در یک رابطه بد دست و پا می زنید احتمالا بعد از مدتی آن را کنار خواهید گذاشت اما اکثر مردم حسرت این را می خورند که چرا زودتر این کار را نکرده اند.

خیلی زود، دیر می شود. اگر این احساس را نسب به کسی دارید، شک و تردید را کنار گذاشته و به او بگویید. تردید حاصلی جز پشیمانی نخواهد داشت.

لحظه ای درنگ کنید. نفس عمیقی بکشید. به اطراف تان نگاهی بیندازید و به خاطر برخورداری از نعمت های گوناگون خداوندی، سپاسگزار باشید.

زمانی که سن تان بالاتر می رود متوجه می شوید که این مساله هیچ ارزشی ندارد. هر کاری که دوست دارید را انجام دهید. هر لباسی که خوش تان می آید را بپوشید و هر آن چه که گفتن اش، خوشحال تان می کند را بگویید.

شغل رویایی تان که مدت ها در آرزوی آن بوده اید را به شما پیشنهاد می دهند اما برای انجام آن مجبورید به شهر یا کشور دیگری نقل مکان کنید. آیا جرات خطر کردن دارید؟

سبک زندگی ایرانی اسلامی
سبک زندگی ایرانی اسلامی

سبک زندگی ایرانی اسلامی

«مفهوم سبک زندگی (life style) از زمره مفاهیمی است که در حوزه جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان پاره‌ای واقعیت‌های فرهنگی آن را مطرح و به کار می‌برند و دامنه به‌کارگیری آن در رسانه هم رواج زیادی یافته است .

 

اما به چه چیزی سبک زندگی می گویند و چقدر می­توان در زمینه سبک زندگی ایرانی اسلامی توجه کرد. با سایت آسمونی همراه باشید

 

«سبک زندگی که شامل مجموعه رفتارها و الگوهای کنش‌ هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی می ، باشد اطلاق می‌شود و نشان‌دهنده کم و کیف نظام باورها و کنش‌های فرد است. به عبارتی سبک زندگی بر ماهیت و محتوای خاص تعاملات و کنش‌های اشخاص در هر جامعه دلالت دارد و مبین اغراض، نیات، معانی و تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره و زندگی روزانه است.»

 

«سبک زندگی پایه و اساس فهم شرایط فرهنگی موجود و تحولات پیش رو در این حوزه تلقی می‌شود و نشان می‌دهد که در بطن ارزش‌های موجود در خرده‌نظام فرهنگی چه می‌­گذرد. در واقع با به‌کارگیری مفهوم سبک زندگی و تعمق در آن می‌توان از هنجارهای پنهان در اذهان، باورها و رفتارهای مردم یک جامعه، سر درآورد و از جهت‌گیری‌ها و الگوهای موجود یا در حال شکل‌گیری، تفسیر واقع‌بینانه‌ای ارایه کرد. »

 

سبک زندگی ژاپنی ها

۱-آیا میدانید که دانش آموزان ژاپنی به همراه معلمان خود هر روز مدرسه خود را به مدت ۱۵ دقیقه تمیز

میکنند ؟ که منجر می شود به ظهور نسل ژاپنی که فروتن و مشتاق پاکیزگی است.

۲-آیا میدانید هر شهروند ژاپنی که سگ دارد یک کیسه مخصوص مدفوع سگ با خود حمل میکند؟ بهداشت و اشتیاق

به آن بخشی از اخلاق ژاپنی ها است.

۳-آیا میدانید که کارگر بهداشت در ژاپن “مهندس بهداشتی” نامیده می شود و میتواند حقوقی بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار

در ماه طلب کند و یک پاک کن موضوع امتحان کتبی و شفاهی است

۴-آیا می دانید که ژاپن هیچ منابع طبیعی ندارد و سالانه با صدها زلزله مواجه میشوند اما این جلوی آنها را برای تبدیل شدن به

بزرگترین های اقتصاد جهان نگرفته

۵-آیا میدانید هیروشیما بعد از افتادن بمب اتم در آن شهر فقط ده سال طول کشید تا به آنچه جنب و جوش اقتصادی قبل از افتادن بمب اتم در آن شهر بود باز گردد

۶-آیا می دانید که ژاپن جلوگیری میکند از استفاده از تلفن همراه در قطارها، رستوران ها و اماکن سرپوشیده

۷-آیا میدانید دانش آموزان ژاپنی از سال اول تا ششم ابتدایی باید اصول اخلاقی در برخورد با مردم را

بیاموزند

۸-آیا میدانید ژاپنی ها حتی اگر یکی از ثروتمندترین افراد جهان باشند باز هم هیچ خدمتکاری در خانه ندارند و پدر و مادر مسئول خانه و کودک ان خود هستند

 

سبک زندگی مینیمالیستی
سبک زندگی مینیمالیستی

 

سبک زندگی مینیمالیستی می‌تواند زندگی ما را به طور کلی دگرگون کرده و همه چیز را برای ما ساده‌تر کند ؛ حتی به ما کمک می‌کند تا ساده‌تر احساس رضایت و خوشبختی کنیم . من شخصا ، این نوع شیوه را برای زندگی خود انتخاب کرده‌ام و همانطور که در مطلب زندگی مینیمالیستی ; کمتر داشتن ، لذت بخش است ! به آن اشاره کردم ، از این انتخاب خود کاملا احساس رضایت می‌کنم .

 

افراد نسبتا زیادی در دنیا هستند که برای رسیدن به اهداف بزرگ خود از سبک سادگی و کمتر داشتن پیروی می‌کنند . یکی از همین افراد ، که قرار است در این مطلب به بررسی محتوای آموزنده کتاب او بپردازیم جاشوا بِکر (Joshua Becker) است . او چند سالی است که سبک زندگی مینیمال را انتخاب کرده و در وبلاگ شخصیش ، becomingminimalist ، آموخته‌ها و تجارب خود را در این زمینه با دیگران به اشتراک می‌گذارد .

به منظور ایجاد هرگونه تغییر ، باید ابتدا خودمان را برای انجام آن متقاعد کنیم . در این قسمت ، بکر در مورد اینکه چرا باید به دنبال سادگی باشیم صحبت می‌کند . او معتقد است ، سادگی و بهره‌وری رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند به طوری که چیزهای کمتر و سادگی بیشتر باعث افزایش بهره‌وری شده و در نتیجه ، زمان بیشتری برای انجام کارهای بااهمیت خواهیم داشت .

در متدولوژی یا روش شناسی ، اصرار بر این است که هر کاری از جمله بهره‌وری ، سازماندهی یا ساده سازی باید طبق روش‌های آنها انجام شود . اما در این بخش ، جاشوا بکر تاکتیک دیگری را بیان می‌کند . او معتقد است که هر کس دارای سطوح مختلفی از سادگی است و در این مورد هیچ دو نفری شبیه هم نیستند .

سبک زندگی ایرانی
سبک زندگی ایرانی

سبک زندگی ایرانی

قدیم‌ها زندگی‌های خانوادگی شكل دیگری بود. دورهم‌نشستن‌های خانوادگی هر شب در حیاط بزرگ یا در پذیرایی بزرگ خانه تشكیل می‌شد و بزرگ‌ترها و كوچك‌ترها دور هم می‌نشستند و از همدیگر می‌گفتند. در كنار هم بودن، طرح مشكلات، كمك برای رفع آنها، تلقین عشق و محبت و آرامش ذهنیتی است مهم‌ترین معانی است كه با مطرح شدن اسم «خانواده» در فكر انسان نقش می‌بندد. اما امروزه به دلیل مشكلات و شیوه جدید زندگی كه وجود دارد در كنار هم بودن بین افراد خانواده بسیار كم شده كه همین موضوع به یكی از نگرانی‌های جامعه تبدیل شده است.

 

دكتر سعید معیدفر جامعه شناس، در مورد شیوه جدید زندگی به تهران امروز می‌گوید: یك سری مسائل وجود دارد كه بخشی از زندگی امروز شده‌اند. باید پذیرفت كه خانواده امروز به‌تدریج ویژگی‌های سنتی خود را از دست می‌دهد و اگر در گذشته افراد یك خانواده درهمه بخش‌های تولید مصرف، تفریحات، تصمیم‌گیری‌ها و حتی اقتصاد هم با یكدیگر تعامل داشتند. اما امروز اعضای خانواده در حوزه تولید نقشی ندارند و یك واحد مصرف كننده شده‌اند.

 

سبک زندگی آمریکایی ها

در ساحل شرق فرهنگهاي فاخرتر و عالي‌تري وجود دارد که ميتواند به علت قدمت مهاجران و نيز نوع اقوامي که به آنجا مهاجرت کرده‌اند باشد. تجمع بهترين و قديمي‌ترين دانشگاههاي آمريکا در اين مناطق نيز ميتواند علت ديگر باشد. مردم غرب ميانه عمدتا زندگي کشاورزي دارند و در سبک زندگي تفاوتهاي مهمي با جايي مثل نيويورک دارد.

 

عامل ديگر که در سبک زندگي مردم آمريکا موثر است, ميزان تحصيلات خانواده است. هرچه تحصيلات پدر و مادر در يک خانواده بالاتر باشد محصولات فرهنگي مورد استفاده سطح بالاتري خواهد داشت. مصرف فرهنگي عمومي تلويزيون است، اما در سبد مصرف فرهنگي خانواده‌هاي تحصيل کرده، تماشاي تئاتر، بازديد از موزه و نمايشگاهها نيز وجود دارد.

عامل مهم ديگري که موثر بر سبک زندگي در جامعه آمريکايي است, خرده فرهنگ خانواده با توجه به سابقه مهاجرتي است. صرف نظر از جمعيتي که از حدود دويست سال پيش به آمريکا مهاجرت کرده‌اند، درصد بالايي از مردم آمريکا کساني هستند که از دو يا سه نسل پيش در جاي ديگر زندگي ميکرده‌اند و هويت فرهنگي قومي خود را هنوز حفظ کرده‌اند. بسيار مرسوم است که افرادي در آمريکا خود را آمريکايي سوريه‌اي يا آمريکايي لبناني يا آمريکايي اسپانيايي بدانند. و اين خرده فرهنگها بر سبک زندگي بسيار تاثير گذار است.

 

 

عامل ديگر که اهميتش شايد بالاتر باشد, عامل دينداري است. اينکه يک خانواده آمريکايي چه دين وآييني دارد و به چه ميزان پايبندي به آن دارد. درصد بالايي از مردم آمريکا دين را مهم ميدانند. و البته درصدي دين را در نوع زندگي خود وارد نميکنند اما خانواده‌هاي فراواني سبک زندگي متاثر از دين خود دارند.

 

سبک زندگی جم

به‌طور کلی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با در نظر گرفتن اهداف و انگیزه‌هایشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 

دسته اول: شبکه‌هایی که صرفا اهداف سیاسی و براندازانه را دنبال می‌نمایند و معمولا به‌صورت رسمی از جانب کشورهای بیگانه مورد حایت قرار می‌گیرند.

 

دسته دوم: کانال‌هایی هستند که از ابتدا با هدف سرگرمی‌سازی برای مخاطب ایجاد شده‌اند.

 

دسته سوم: شبکه‌های آموزشی و تربیتی که به تعلیم و تبلیغ تفکر و دیدگاه به‌خصوص در زمینه دینی و فرهنگی فعالیت می‌کنند.

 

شبکه پرجنجال «جم تی وی» (GEMtv) در سال ۲۰۰۶ با ادعای فعالیت صرفا سرگرم کننده متولد شد و فعالیت خود را با برنامه‌هایی نظیر فیلم‌های سینمایی، مجموعه‌ها و سریال‌های تلویزیونی که عموما تولید کشور ترکیه بودند، آغاز نمود.

تفکر و تغییر سبک زندگی
تفکر و تغییر سبک زندگی

تفکر و تغییر سبک زندگی

با رعایت و بهره گیری از این روش ها سبک زندگی تان تغییر خواهد کرد و شیوه زندگی روزمره تان دگرگونی اساسی خواهد یافت.

 

اگر بعضی از عادت ها را کنار بگذاریم زندگی رنگ بهتری به خود خواهد گرفت. البته در اینجا قصد نداریم کارهای خارق العاده ای را انجام دهیم و تنها پنج دقیقه برای این کارها کافی است.

 

 

شاید این عادت ها را در طول سال ها انجام داده باشید، ولی حالا زمان آن رسیده که این عادت ها را ترک کنید. هفت عادت بسیار کوچکی که به شما آرامش می بخشد.

 

زمانی که از خواب بیدار می شوید، تختخوابتان را مرتب کنید

باید این کار را درست و مرتب انجام دهید. این کار دو مزیت اصلی برای شما دارد. اول اینکه بلافاصله پس از بیدار شدن یک کار را درست انجام داده اید و در طول روز نیز تاثیر آن کار را خواهید دید. دومین مزیت آن این است که پس از سپری کردن یک روز پرتلاطم و بازگشت به منزل، تختخواب تمیز و مرتب به شما حس خوبی می دهد. ظاهر مرتب آن شما را یاد موفقیت صبح خواهد انداخت.

 

هر چیز را سر جای خودش بگذارید

مهم نیست در طول روز از چه چیزهایی استفاده می کنید، مهم این است که همه چیز را سر جای خودش بگذارید. آیا واکس زدن کفش هایتان تمام شده است؟ پس همین حالا واکس و فرچه را سر جای خود بگذارید. ظرف های آشپزخانه را در کابینت مخصوص خود قرار دهید. کتاب ها را نیز سر جای خودشان در قفسه یا کتابخانه قرار دهید. شک نکنید به محض اینکه به این کار عادت کنید، تاثیرات آن را در زندگی عادی خود خواهید دید.

امورات زندگی تان می توانید به راحتی سامان دهی کنید و از طرف دیگر، هر وقت به چیزی احتیاج داشتید دم دست است.

 

آشغال ها را قبل از خواب جمع کنید

آیا می دانستید که کیسه پلاستیک زباله در سال ۱۹۵۷ ساخته شد؟ آیا می دانستید باید از آن برای جمع کردن زباله ها استفاده کنید؟! این کار ۵ دقیقه هم طول نمی کشد. اغلب ما شب ها خسته ایم و توان انجام کاری را نداریم. ظرف ها در ظرف شویی ریخته شده و لباس ها نیز در کف زمین افتاده است. احتمالا مجله و روزنامه ای که خوانده اید نیز بر روی میز افتاده است. یکی از اتفاقات رایج زندگی اکثر ما همین صحنه است که اغلب آن را به روز بعد موکول می کنیم.

روز بعد هم می آید. صبح زود به جای اینکه برنامه آتی را مرور کنیم، باید ذهن خود را معطوف به انجام کارهای روز قبل کنیم. شاید به همین دلیل همیشه زمان کم می آوریم!

 

تاثیر بازی های رایانه ای بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان

 

بازی رایانه ای رایانه ها که امروز تقریباً در بیشتر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند ، هم چون دیگر ساخته های دست بشر ، دو روی سکه دارند که یک سوی آن بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی دقت در کارها و کمک به پیشرفت امور است و روی دیگر آن استفاده های نادرست و نابه جاست که گاه ، آسیب های فراوان را در پی دارد .

 

بازی رایانه ای رایانه ها که امروز تقریباً در بیشتر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند ، هم چون دیگر ساخته های دست بشر ، دو روی سکه دارند که یک سوی آن بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی دقت در کارها و کمک به پیشرفت امور است و روی دیگر آن استفاده های نادرست و نابه جاست که گاه ، آسیب های فراوان را در پی دارد .

چشمان فرد به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه به شدت تحت فشار نور قرار می گیرد و دچارعوارض می گردد.مشاهدات نشان داده است که نوجوانان چنان غرق بازی می شوند که توجه نمی کنند تا چه حد از لحاظ بینایی  و ذهنی برخود فشار می آورند.

به دلیل این که کودک در یک وضعیت ثابت تا ساعتها می نشیند ، ستون فقرات و استخوان بندی او دچارمشکل می شود. همچنین احساس سوزش و سفت شدن گردن ، کتف ها و مچ دست از دیگر عوارض کار نسبتاً ثابت و طولانی مدت با رایانه است .

پوست فرد در معرض مداوم اشعه هایی قرار می گیرد که از صفحه رایانه پخش می شود.

ایجاد تهوع و سرگیجه خصوصاً درکودکان و نوجوانانی که زمینه صرع دارند، از دیگر عوارض بازی ها ی رایانه ای است .

هیجان همیشگی هنگام بازی ، بر روی ارگانیسم فرد تأثیر گذاشته و پی آمد های منفی بر دستگاه گردش خون و گوارش می گذارد ، همچنین این هیجان های دروغین ، سلامت روانی کودک را به خطر می اندازد ؛

به نظر برخی از متخصصان اعصاب و روان ، بازی های پرهیجان رایانه ای که طی آن صفحه نمایشگر رایانه ، از فلاش ها و شعاع های خیره کننده نوری پوشیده می شود ، سبب بروز هیجای های شدید عصبی در نوجوانی می شود که از نظر عصبی ضعیف هستند و برای ابتلا به صرع ، آمادگی دارند .

به گفته پزشکان ، دلیل عمده ناراحتی صرع ، مربوط به کسانی می شود که نسبت به نور حساسیت دارند و تحمل چشمک های پی در پی نور در بازی های رایانه ای برای آنان دشوار است .

زندگی به سبک رسانه
زندگی به سبک رسانه

زندگی به سبک رسانه

رسانه ها به عنوان موثرترین و بهترین ابزارهای انتقال پیام در تاثیر گذاری و شکل دهی سبک زندگی جایگاه ویژه ای دارند. در حوزه دیداری و شنیداری و مکتوب و مجازی، رسانه ها دارای کاربردهای ویژه هستند و با شیوه های گوناگونی باعث تغییر یا تقویت باورها در زمینه های مختلف می شوند.

علتش هم می تواند ویژگی هایی مثل تنوع بی نظیر رسانه در نوع عرضه محتوا و پیام، خلاقیت و به روز بودن، مبتکرانه بودن رسانه نسبت به عرضه پیام و… باشد. باورم این است که باید از این امکان و توان رسانه ها برای شکل دهی به اندیشه ها، باورها و رفتارهای جامعه استفاده کنیم. امروز کسی نیست که از تاثیرات رسانه در ابعاد مختلف ناآگاه باشد و نداند دخالت در تغییر عقاید، ارزش ها، مهارت ها و سلیقه ها و در کل تغییر سبک زندگی یکی از کارکردهای رسانه است.

به نظر من امروز اصلی ترین هدف رسانه ها، جریان سازی در عرصه سبک زندگی است. رسانه ای در این زمینه موفق تر است که بتواند اعتماد مخاطب خودش را در القای پیام جلب کند. اگر این رفتار شکل بگیرد در هنجارهای جامعه اثر می گذارد.

 

نرم افزار سبک زندگی

برنامه نویسان دانشگاه صنعتی شریف در آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه این دانشگاه نرم افزار کاربردی سبک زندگی با نام «آن شو» را طراحی کردند.

 

همایش سبک زندگی

همایش های متعددی درباره سبک زندگی برگزار می شود که به مرور یادآور می شویم و در سایت قرار می دهیم.